Onze Stichting is een voortzetting en fusie van de manege voor kinderen met een handicap op Charlotte-oord, en de manege c.q. kinderboerderij van Stichting Amarant, beiden gesitueerd in Tilburg.

Aangezien beide locaties te maken kregen met grote financiële problemen besloot men destijds om beide partijen in één nieuwe Stichting te laten opgaan, en hier tevens een nieuwe locatie voor te zoeken.

Met man en macht is men toen op zoek gegaan naar financiële middelen, en dit heeft geresulteerd in een nieuwe hal die in 1998 officieel geopend is door Anky van Grunsven en Erica Terpstra.

We zijn toen gestart met zo'n 150 ruiters. Momenteel rijden er ruim 250 ruiters met een enkel- of meervoudige handicap.